Άγγελος Ασβεστάς
Συνοριακός Φύλακας

Εκλέχθηκε Οργανωτικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου και Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων στις 12/8/2021

Οργανωτικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμια Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου12/8/2021 – Παρόν
Αντιπρόσωπος
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων12/8/2021 – Παρόν
Συνοριακός Φύλακας
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου