Ακίνδυνος Βέντος
Συνοριακός Φυλακας

Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου και Αντιπρόσωπος και Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων στις 12/8/2021

Αντιπρόεδρος
Πρωτοβάθμια Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου12/8/2021 – Παρόν
Αντιπρόσωπος
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων12/8/2021 – Παρόν
Συνοριακός Φύλακας
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου