Ευστράτιος Κάινος
Συνοριακός Φύλακας

Ο Ευστράτιος Κάινος γεννήθηκε στην Μυτιλήνη τις 24/12/1993. Είναι απόφοιτος Λυκείου και έχει απασχοληθεί στο παρελθόν σαν βοηθός φυσικοθεραπείας. Εκλέχθηκε Μέλος της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου στις 12/08/2021


Μέλος
Πρωτοβάθμια Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου12/8/2021 – Παρόν
Συνοριακός Φύλακας
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου