Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση με την επωνυμία «Ένωση Συνοριακών φυλάκων Λέσβου» η οποία εδρεύει επί της οδού Δρόμος 10, 80 010, Μυτιλήνη, Ελλάδα, τηλ. 210 1234567, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@esfyl.gr (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της Ένωσης (εφεξής η «Ιστοσελίδα») και τις κινητές εφαρμογές της (εφεξής τα «Apps»), εφόσον υπάρχουν.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@esfyl.gr.

Αυτή η Πολιτική έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδας μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας. Οι επισκέπτες – χρήστες συνιστώνται να διαβάσουν προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου πριν κοινοποιήσουν οποιαδήποτε προσωπικά τους δεδομένα ή / και συμπληρώσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό έντυπο αυτής της Ιστοσελίδας. Επισκεπτόμενοι την Ιστοσελίδα μας ή παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, συμφωνείτε με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων σε εμάς, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά:

Γενικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλες πληροφορίες, όπως φωτογραφίες και ψηφιακές εικόνες, τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, ερωτήματα που κάνετε στο esfyl.gr.

Επαγγελματικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση της επιχείρησής σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησής σας, οι τηλεφωνικοί αριθμοί της επιχείρησής σας, ο τίτλος / θέση εργασίας σας, οι εκπαιδευτικές πληροφορίες, τα επαγγελματικά προσόντα, η επαγγελματική εμπειρία, τα προγράμματα και οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχατε, πτυχία ή πιστοποιήσεις σας.

Στοιχεία αναγνώρισης, όπως τα στοιχεία εγγραφής / αναγνώρισης (π.χ. αριθμοί ταυτότητας) μόνο στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο για να διαπιστώσουμε την ταυτότητά σας εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Τρόποι απόκτησης προσωπικών δεδομένων

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Ένωση θα συλλέγει δεδομένα απευθείας από εσάς, παρόλο που μερικές φορές θα λάβουμε δεδομένα σχετικά με εσάς από δημόσιες ή τρίτες πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:

Η Ένωση μπορεί να συλλέγει δεδομένα από τον υπολογιστή σας ή από άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, όπως το πρωτόκολλο διαδικτύου (IP), το όνομα τομέα, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), τα δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματός σας και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τις τεχνολογίες παρακολούθησης.

Όταν σας ζητηθεί να δώσετε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Αν όμως επιλέξετε να μην παρέχετε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ένωση θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από τους ισχύοντες νόμους, οι οποίοι ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας και τον τόπο όπου δραστηριοποιείται η Ένωση και τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Οι σκοποί των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν:

Να συμμορφωθεί η Ένωση με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.

Για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε.

Για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) / προσφορών εφόσον μας παράσχετε την συγκατάθεσή σας.

Για να μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη και γενικότερη κατανόηση για τις ανάγκες σας ως χρήστης της Ιστοσελίδας μας.

Για να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Για τη διαχείριση των υπηρεσιών μας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας ως προς εσάς.

Για τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή / και υπηρεσίες μας.

Διαχείριση των σχέσεών μας / επικοινωνιών με εσάς: για παράδειγμα, απαντώντας σε ερωτήσεις και σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με εφαρμογές, μελέτες ή υπηρεσίες, καλώντας χρήστες σε εκδηλώσεις της Ένωσης, υποβάλλοντας προτάσεις για μελλοντικές ανάγκες υπηρεσιών.

Έρευνα αγοράς: επεξεργασία δεδομένων σχετικά με επισκέπτες-χρήστες για νόμιμους σκοπούς έρευνας αγοράς.

Για άμεση εμπορική προώθηση.

Λειτουργίες ιστοσελίδας: για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας.

Η Ένωση θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπου αυτό είναι νόμιμο (όπως για λόγους αρχειοθέτησης, επιστημονικής έρευνας ή έρευνας αγοράς) ή όταν είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η Ένωση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (η συναίνεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς να υπάρχει λόγος), ή

Όπου είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με τους Όρους Χρήσης στους οποίους έχετε συμφωνήσει, ή

Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση, ή

Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου, ή

Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για το δημόσιο συμφέρον ή για δημόσια αποστολή, ή

Η Ένωση επεξεργάζεται δεδομένα για σκοπούς επιστημονικής και στατιστικής έρευνας, για επιστημονική ανάπτυξη, για τη βελτίωση υπηρεσιών μας, για την παροχή μέτρων ασφαλείας για την προστασία των επισκεπτών-χρηστών, των πληροφοριών και των υπηρεσιών της Ένωσης (όπως η απάτη, το οικονομικό έγκλημα και η κλοπή πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η διασφάλιση της ακεραιότητας των δραστηριοτήτων της) ή με άλλους τρόπους που είναι απολύτως αναγκαίοι για την εκτέλεση των εργασιών μας.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

Ανακατεύθυνση σε άλλους ιστότοπους

τρίτων. Η Ένωση δεν υποστηρίζει ούτε συνιστά περιεχόμενο ή υπηρεσίες αυτών των τοποθεσιών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιασδήποτε δραστηριότητας ή περιεχομένου σε ιστότοπους τρίτων μερών στους οποίους παρέχεται σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε και να γνωρίζετε την πολιτική απορρήτου και όλες τις άλλες πολιτικές κάθε τοποθεσίας που επισκέπτεστε. Θυμηθείτε ότι οι δηλώσεις στην παρούσα Πολιτική ισχύουν μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγει η Ένωση.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας – Πως κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Ένωσης, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Η Ένωση κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

Εταιρείες του ομίλου της Ένωσης για τους σκοπούς και στο πλαίσιο των όρων που προαναφέρθηκαν στην ενότητα 7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Ένωσης, παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, οργανισμούς διαχείρισης εκδηλώσεων, ταξιδιωτικά γραφεία, τράπεζες και άλλους παρόχους υποστήριξης και παροχής διοικητικών υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εμάς, επιχειρηματικούς συνεργάτες και συνεργάτες για διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών της μάρκας και των υπηρεσιών, Google, Facebook, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων, στα πλαίσια συμφωνιών που έχουν καταρτιστεί. Επιπλέον, η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η Ένωση ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων μας αποκτηθούν από τρίτο μέρος, οπότε στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα που κατέχονται από εμάς για ιδιώτες θα συμπεριληφθούν ως μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία ή αν η Ένωση έχει υποχρέωση να αποκαλύψει ή να μοιραστεί τις πληροφορίες των ατόμων προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων της Ιστοσελίδας μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.

Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Ακολουθεί η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με τα ανωτέρω:

Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Ένωση:

να τηρούν εχεμύθεια,

να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Ένωσης,

να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,

να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας μας θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Ένωση μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων.

Ασφάλεια και διατήρηση δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ισότοπος www.esfyl.gr χρησιμοποιεί κατάλληλα πρωτόκολλα που κρυπτογραφούν πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και για οποιοδήποτε άλλο επιτρεπόμενο σκοπό. Τα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, ή επιτραπεί στην Ένωση να το πράξει. Όταν τα δεδομένα σας δεν χρειάζονται πλέον, θα μετατρέπονται σε ανώνυμα (και οι ανωνυμίες πληροφορίες μπορούν να διατηρηθούν) ή θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Όλα τα αιτήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων θα πρέπει να απευθύνονται στο info@esfyl.gr.

Ενημέρωση πολιτικής

Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική για να αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις νομικές και ρυθμιστικές αλλαγές και τις επιχειρηματικές πρακτικές της, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Εάν η Ένωση αλλάξει τις πρακτικές απορρήτου της, μια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θα αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές, δημοσιεύοντας τυχόν αναθεωρήσεις με την αντίστοιχη επικαιροποίηση της ημερομηνίας ισχύος που αναφέρεται στο κάτω μέρος αυτής της Πολιτικής. Συνεπώς, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας, επικοινωνήστε με το γραφείο μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@esfyl.gr.