Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Λέσβου (Ε.Σ.ΦΥ.Λ.)

Η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Λέσβου είναι Σωματείο Συνοριακών Φυλάκων και Αστυνομικών που προέρχονται από Συνοριακούς Φύλακες που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου. Το σωματείο μας ιδρύθηκε στις 30/06/2021 με σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, ασφαλιστικών, οικονομικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη προώθηση λύσεων στα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σκοπός του σωματείου είναι:

Η ανάδειξη και προβολή της ιδιαιτερότητας του έργου των συνοριακών φυλάκων και η διαμόρφωση όρων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του από τα μέλη καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών.

Η μελέτη, παρουσίαση και προώθηση συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της επαγγελματικής κατάρτισης και επάρκειας των μελών του.

Η επικοινωνία και η συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού για την προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων των μελών με τον συντονισμό για κοινή συνδικαλιστική δράση και ενέργειας.

Η προστασία των μελών του από παραβίασης νόμων και κανονισμών από τα διάφορα επίπεδα διοίκησης και φυσικής ηγεσίας.

Η καθιέρωση ηθικών και υλικών ανταμοιβών των συνοριακών φυλάκων και αστυνομικών προερχόμενων από συνοριακούς φύλακες και λοιπού αστυνομικού προσωπικού μελών του σωματείου, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εγκλήματος και για εξαιρετικές πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς.

Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προσφορές και κατάλληλες για την πνευματική και ψυχοσωματική ανέλιξη των μελών του σωματείου και η ανύψωση του πνευματικού τους επιπέδου με την ίδρυση λεσχών βιβλιοθηκών και εντευκτηρίων.

Η έκδοση εντύπου και η λειτουργία ιστοσελίδας που θα αποτελεί βήμα ελεύθερης υπεύθυνης και δημοκρατικής προβολής των σκέψεων προτάσεων και απόψεων του Σωματείου και των μελών του.

Η δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών του σωματείου και των οικογενειών τους.

Η ηθική δικαστική και οικονομική συμπαράσταση των θιγομένων μελών.