‘Οροι Χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας esfyl.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων χρήσεως. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας esfyl.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της Ιστοσελίδας μας σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Η χρήση της Ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται αυτόματα και αποδοχή των όρων όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο e-mail info@esfyl.gr.

Ο επισκέπτης – χρήστης της Ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (esfyl.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οιαδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Το esfyl.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση- επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

Όταν οι όροι «εμείς», «εμάς», «μας» ή παρόμοιοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης, αναφέρονται στην Ένωση που κατέχει και λειτουργεί την Ιστοσελίδα.

Όταν οι όροι «εσείς», «εσάς», «σας» ή παρόμοιοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης, αναφέρονται στους επισκέπτες-χρήστες της Ιστοσελίδας.

Εμπιστευτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία και η διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο «Πολιτική Απορρήτου».

Περιεχόμενο τρίτου μέρους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης – χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζομένους του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση η Ένωση δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν εξ’ ολοκλήρου τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτές. Η Ένωση δεν έχει καμία ευθύνη για οιοδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους – παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται μέσω της Ιστοσελίδας και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Ένωση δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας του esfyl.gr, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της εν λόγω Ιστοσελίδας είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Με την εγγραφή μέλους στο esfyl.gr, η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό το οποίο ανήκει σε τρίτες ιστοσελίδες ή συνεργαζόμενες εταιρίες και ο χρήστης-επισκέπτης μπορεί να εκτίθεται σε διαφημιστική επικοινωνία που φιλοξενείται στις ιστοσελίδες του www.esfyl.gr.

Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός ευθύνης

Εάν ο εφαρμοστέος νόμος δεν επιτρέπει τον περιορισμό της ευθύνης όπως εκτίθεται ανωτέρω, ο παρόν όρος θα θεωρείται τροποποιημένος μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της:

Συμφωνείτε και δεσμεύεστε να μην παραβιάσετε οποιοδήποτε ισχύον τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο, νόμο, διάταγμα, κανόνα, κανονισμό ή κώδικα δεοντολογίας σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας  καθώς και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς.

Αν λάβετε οποιοδήποτε αρχείο από εμάς, είτε μέσω της Ιστοσελίδας είτε όχι, συμφωνείτε να ελέγξετε και να σαρώσετε αυτό το αρχείο για οποιοδήποτε ιό ή κακόβουλο λογισμικό πριν ανοίξετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο.

Συμφωνείτε ότι θα μας αποζημιώσετε, θα μας υπερασπιστείτε και θα μας απαλλάξετε από και ενάντια σε οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έξοδα ή αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών και λογικών αμοιβών και εξόδων δικηγόρου) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση από μέρους σας οποιωνδήποτε όρων της παρούσας. Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση της για κάθε ζημία που υπέστη από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Τροποποιήσεις, διακοπή και διαταραχές στην Ιστοσελίδα

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσίες της, κατανοείτε, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε, ή να διακόψουμε την χρήση την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, είτε σε όλους τους επισκέπτες-χρήστες είτε σε εσάς συγκεκριμένα, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν θα ευθυνόμαστε για καμία από τις προαναφερθείσες ενέργειες ή για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

Η Ιστοσελίδα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το λογισμικό, το υλικό και τα εργαλεία, είτε το δικό μας είτε αυτά που ανήκουν και / ή λειτουργούν από τους αναδόχους και τους προμηθευτές μας. Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία και την προσβασιμότητα της Ιστοσελίδας, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι αδιάκοπη ή ότι θα είναι προσβάσιμη, έγκαιρη ή χωρίς λάθη ανά πάσα στιγμή.

Η Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την Ιστοσελίδα.

Η Ένωση αναλαμβάνει την υποχρέωση αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης-χρήστης  χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και η Ένωση δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η Ένωση δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση της θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Ειδοποιήσεις

Μπορούμε να παρέχουμε ειδοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες σε εσάς σχετικά με αυτή τη συμφωνία ή οποιαδήποτε πτυχή της Ιστοσελίδας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε στην κατοχή μας και μας έχετε κοινοποιήσει. Ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία δίνεται η εν λόγω ειδοποίηση. Οι ειδοποιήσεις που μας αποστέλλονται πρέπει να παραδίδονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@esfyl.gr.

Η ‘Ενωση δεν είναι υποχρεωμένη να απαντά στις επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνδεόμενο με αυτή την Ιστοσελίδα. Εκτός αν άλλως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και εκτός εάν υπαγορεύεται από την Πολιτική Απορρήτου, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που παρέχετε από τους χρήστες μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κλπ., είναι και θα τύχει επεξεργασίας ως μη εμπιστευτικές και χωρίς κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επ΄ αυτών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το esfyl.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Ελλάδος και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο esfyl.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος.

Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

Η Ένωση δεν εγγυάται/δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες/υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε άλλες τοποθεσίες εκτός Ελλάδας ή σε τοποθεσίες όπου το περιεχόμενο της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας ενδέχεται να θεωρείται παράνομο ή να απαγορεύεται. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα esfyl.gr από άλλες τοποθεσίες ή χώρες εκτός της Ελλάδας το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Η χρήση της ιστοσελίδας esfyl.gr, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης-χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας esfyl.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας esfyl.gr από τον επισκέπτη-χρήστη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής απορρήτου.