Γεώργιος Φραγκούλης

Γεώργιος Φραγκούλης
Συνοριακός Φύλακας

Εκλέχθηκε Μέλος της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου και Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων στις 12/8/2021

Μέλος
Πρωτοβάθμια Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου12/8/2021 – Παρόν
Αντιπρόσωπος
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων12/8/2021 – Παρόν
Συνοριακός Φύλακας
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου