Ελευθέριος Δουρουδής

Ελευθέριος Δουρουδής
Συνοριακός Φύλακας

Εκλέχθηκε Μέλος της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου στις 12/08/2023

Μέλος
Πρωτοβάθμια Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ν. Λέσβου12/8/2023 – Παρόν
Συνοριακός Φύλακας
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου