Προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δημοσίευση των πινάκων για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Continue ReadingΠροσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου